โปรโมชั่นราคาเดียวเที่ยวทั้งปี

  • ราคาสำหรับ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
  • จอง วันนี้ – 30 มิถุนายน 2563
  • เข้าพัก  1 มิถุนายน 2563 – 30 ธันวาคม 2563

**ยกเว้นวันหยุดยาวนักขัตฤกษ์**

 

More detail >>